Afgelopen najaar vond een omvangrijke invasie van zwarte mezen in Nederland plaats. Over deze invasie is een artikel in voorbereiding. Hoewel nog geen waarnemingen zijn ontvangen uit Noord-Nederland, bestaat toch het vermoeden dat veel zwarte mezen de Waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland zijn gepasseerd. Om dit vermoeden bevestigd te zien, wordt iedereen verzocht waarnemingen van zwarte mezen uit dit gebied op te sturen naar onderstaand adres. Waarnemingen dienen voorzien te zijn van datum, tijd, plaats, atlasblok, aantallen, trekkend/verblijvend, trekrichting en eventuele bijzonderheden zoals in gemengde groepen vliegend.