Het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij organiseert samen met de Provincie Groningen en de Milieufederatie Groningen op 31 mei 1990 een symposium over natuurontwikkeling in de provincie Groningen. Plaats van handeling is Winschoten. Doel van het symposium is om het draagvlak, voor natuurontwikkeling te vergroten. Daartoe wordt het provinciale- en rijksbeleid terzake geschetst. Tevens krijgt u aan de hand van concrete voorbeelden en een excursie zicht op doorwerking en uitvoering van het beleid. De dag is bestemd voor Bestuurders, Waterschappen, Gemeenten, Landbouw- en Milieu-organisaties.