Om een overzicht te krijgen van de ruitrek van de grauwe gans, hoop ik op de medewerking van enthousiaste vogelkenners. Alle waarnemingen van trekkende grauwe ganzen tussen 20 april en 1 augustus kunnen gestuurd worden naar onderstaand adres. Daarbij gaat het vooral om de volgende informatie: – Datum – Tijdstip van waarneming – Plaats van waarneming – Aantal ganzen – Vliegrichting Ook informatie over de totale waarnemingsduur in de betreffende tijdsperiode of waarnemingen van de afgelopen jaren zijn van harte welkom.