In de stad Groningen is de kokmeeuw verreweg de meest talrijk voorkomende meeuwesoort. Buiten het broedseizoen zitten regelmatig enkele duizenden kokmeeuwen in de stad. Al meer dan tien jaar wordt het voorkomen van geringde kokmeeuwen in de stad onderzocht (Boekema 1987, Van Dijk 1989). Stormmeeuwen zijn veel minder talrijk. Tijdens het kokmeeuwen-onderzoek zijn ook gegevens verzameld over het voorkomen van geringde stormmeeuwen. In dit artikel wordt aan de hand van deze ringgegevens beschreven wat bekend is over herkomst en trekbewegingen van stormmeeuwen in de stad Groningen.