In een samenwerkingsverband tussen Duitse en Griekse ornithologen wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Griekse broedvogelatlas. In landelijke vogeltijdschriften verschenen hierover mededelingen in de afgelopen jaren. De sluitingsdatum voor het inzenden van gegevens is onlangs verlengd tot eind september 1990. Al degenen, die de afgelopen twintig jaren in Griekenland waren en daar notities of verslagen hebben gemaakt over het voorkomen van vogels in de ruimste zin, worden opgeroepen deze ter beschikking te stellen van dit project. Een atlas als deze is van het grootste belang voor de bescherming van vogels in het Middellandse Zeegebied. Dus graaft nog eens in de herinnering of in het eigen archief.