Deze keer in het blok aandacht voor een nieuw SOVON-project, het BSPniet broedvogels. Naast het BMP, PTT en het BSP-broedvogels is dit het vierde en laatste project dat van start gaat om de veranderingen in de Nederlandse vogelstand naar behoren te kunnen volgen. BMP en BSP-broedvogels dekken respectievelijk de algemene broedvogels en de schaarse en zeldzame soorten.