Op de jaarvergadering van Avifauna in maart jl. stelde één van de aanwezigen voor, in de Grauwe Gors een overzicht te plaatsen van de bepalingen voor jacht op vogels. Hier volgt dit 'jachtrooster' naar gegevens van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.