In dit artikel worden de resultaten uitgewerkt van 3 typische, aan de Groninger kust getelde, kustsoorten: strandleeuwerik, sneeuwgors en frater. De gegevens zijn afkomstig van hoogwater tellingen die maandelijks tussen oktober 1976 en mei 1981 en jaarlijks in de maand januari tussen 1977 en 1988 door de wadvogelwerkgroep Groningen zijn uitgevoerd. Januari is de enige maand in het winterhalfjaar waarover van alle jaren telgegevens bekend zijn.