De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) organiseerde in de jaren 1984- 1989 op Ameland tellingen van broedvogels en winter- en trekvogels. Doel is om te komen tot publikatie van een avifauna van het eiland. Op dit ogenblik worden de verzamelde gegevens uitgewerkt. De mankracht ontbrak om in die periode op systematische wijze aandacht te schenken aan het voorkomen van kusten zeevogels.