In deze Nieuwsbrief worden de resultaten besproken van de hoogwatertelling van januari 1990 aan de Noordkust en de Dollard. Dankzij de jaarlijkse midwintertellingen zijn er van beide gebieden voldoende januaritellingen beschikbaar om enig onderzoek te doen naar de invloed van het weer (vorst) op de aantallen overtijende vogels en naar de aantalsontwikkelingen over een vrij lange reeks van jaren, namelijk vanaf 1977. Uit deze periode ontbreekt van de Noordkust de januari-telling van 1989 en van de Dollard van 1979 en 1985. Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan de orde: 1 De meest in het oog springende waarnemingen van de januari-telling 1990. 2 Aantallen die voldoen aan de 1%-norm. 3 De top 10 van januari 1990 vergeleken met de januari-gemiddelden. 4 De invloed van vorst. 5 De trends. 6 Curieuze waarnemingen.