Hoewel exact cijfermateriaal ontbreekt, moet de Grauwe Kiekendief in de Groningse akkerbouwgebieden ooit een normale verschijning zijn geweest. De laatste decennia zijn nog slechts enkele broedgevallen in bouwland gevonden (Boekema et al. 1983). Wel heeft de soort langer stand gehouden bij het Zuidlaardermeer en in het Lauwersmeer. Dit laatste gebied is tegenwoordig met enkele paren het belangrijkste broedterrein in Nederland, zij het dat van een normale populatie in Nederland nauwelijks nog gesproken kan worden.