Ondanks betere weersomstandigheden in de overwinteringsgebieden, waarbij in sommige Sahel-landen zelfs sprake is van een graanoverschot, hebben de oeverzwaluwen iets minder gescoord dan in het broedseizoen van 1989 (zie tabel). Dit geldt zowel voor onze provincie als landelijk. In Groningen is de afname ten opzichte van 1989 17%. In vergelijking met 1985-1988 is er toch sprake van een goed broedseizoen.