Wat is de meest kenmerkende groep broedvogels in de provincie Groningen? Wanneer deze vraag aan een Gorslezer wordt gesteld zal hij of zij antwoorden met “akkervogels natuurlijk”. Kwartels, veldleeuweriken en gele kwikken komen in grote aantallen in het akkerbouwgebied voor. Inmiddels weten we aardig hoe de akkervogelbevolking er uit ziet. Het belang van landschappelijk relevante kenmerken is voor een groot aantal soorten inmiddels redelijk in beeld gebracht. We weten natuurlijk nog lang niet genoeg. Een aardig punt zijn bijvoorbeeld de aantalsveranderingen die van jaar tot jaar kunnen optreden. Hiervan is uit akkerbouwgebieden nauwelijks iets bekend. Met de achterliggende winter (fris) in het geheugen is het dus extra de moeite waard om een gebiedje te inventariseren.