In het boek ‘Vogels van Drenthe’ wordt de status van de Nijlgans nog omschreven als ‘dwaalgast’, en in het boek ‘Vogels van Groningen’ komt de Nijlgans niet eens ter sprake. Voor vogelaars die regelmatig in Noord-Drenthe of het Gorecht hun ogen de kost geven is natuurlijk al jaren duidelijk dat de Nijlgans sinds 1980 flink in aantal toeneemt, maar tot op heden ontbreekt elke documentatie over deze ontwikkeling.