Naast kwartelkoningen kunnen kwartels tot de meest karakteristieke broedvogels van het akkerbouwgebied in het Oldambt worden gerekend. Sinds 1984 worden van beide soorten in deze regio grootschalige broedvogelinventarisaties uitgevoerd. Dit artikel geeft een overzicht van de aantalsontwikkeling en verspreiding van kwartels in het Oldambt in de periode 1984-’90. Tevens worden enkele (voorlopige) gegevens gepresenteerd met betrekking tot factoren die van invloed kunnen zijn op de dichtheden.