Wie met Alco van Klinken en Jan Swart op vogeltocht gaat, hoeft zichzelf niet bijzonder in te spannen. Alco hoort alles tot halverwege Afrika, en Jan ziet alles tot diep in de stratosfeer. De twee sceptisch ontvangen vechtende haviken van Jan werden alsnog bijgeschreven toen de 3 stipjes boven de wolken inderdaad de door hem voorspelde trekkende ooievaars opleverden. Maar dat was later. Om half acht ’s ochtends van een stralende zaterdag hadden 7 bestuursleden zich in het Stadspark verzameld voor wat een schitterende fietsexcursie zou gaan worden. Twee tegen elkaar zingende nachtegalen op de verzamelplaats waren een gunstig voorteken. Een rondje park leverde barmsijs op, en het laantje langs de Piccardhof veel gekraagde roodstaarten. In de weilanden langs het Eelderdiepje foerageerden groepen van maximaal 45 regenwulpen. Troepjes trekkende graspiepers zagen we de hele dag.