Roofvogels kunnen maar beter doorvliegen als ze in de richting van de gemeente Slochteren trekken: sinds 20 september 1988 zijn in de omgeving van de camping Gruno-strand – tussen Harkstede en Ruischerbrug – veertien dode roofvogels gevonden. Hierbij was helaas ook weer een Rode Wouw. Het is een van de circa 30 vergiftigde wouwen die in de laatste zes jaar in ons land gevonden zijn. Onderstaande tabel geeft de gevonden soorten, de vindplaatsen en de doodsoorzaken weer. De vindplaatsen zijn aangegeven op bijgaand kaartje; ze liggen maar enkele kilometers uit elkaar. De vogels van punt 1 en 5 zijn er in het donker langs de weg neergelegd. Deze acht slachtoffers zijn onderzocht door het C.D.I (Centraal Diergeneeskundig Instituut Lelystad). De geschoten vogels waren geschoten met een JACHTGEWEER, 3 mm hagel. Er zijn dus aanwijzingen; de politie en de A.I.D. (Algemene Inspectiedienst) zijn bezig met een onderzoek. Als dit niets oplevert, wordt er tipgeld uitgeloofd.