In de afgelopen jaren zijn de broedvogelaantallen van de Aalscholver sterk toegenanen, met als gevolg dat ook de aantallen in Noord-Nederland zijn gestegen. In toenemende mate worden er ook meer vogels gezien op slaapplaatsen. In 1992 worden er frequent tellingen uitgevoerd op de binnenland-slaapplaatsen in Groningen en omgeving (zie kaartje) on te onderzoeken hoe de aantallen veranderen in de loop van het jaar en of er uitwisseling is tussen de gebieden onderling.