In 1991 zijn in het kader van het Akkervogelproject 14 plots geteld die ook in de voorgaande jaren zijn bekeken. Wie meer wil weten over de doelstellingen en de methodiek van het Akkervogelproject wordt geadviseerd het Akkervogelnummer van de Grauwe Gors 2 (1991) of Van Scharenburg et al. (1990) te raadplegen. In dit artikel zullen de meest in het oog lopende verschillen met de jaren 1989 en 1990 worden besproken. Een overzicht van de veranderingen in landschappelijke kenmerken wordt achterwege gelaten.