Het bosgebied Appelbergen (37 ha) ligt op de Hondsrug ten oosten van Glimmen. Hoewel het veel kleiner is dan het zuidelijker gelegen Noordlaarderbos, is Appelbergen landschappelijk veel mooier, vanwege een grotere afwisseling in biotopen. Centraal in het bos ligt het enige stukje heide dat Haren nog rijk is en bovendien liggen oostelijk hiervan natte stukken hoogveen. Ook ontleent Appelbergen zijn charme aan de vele grillig gevormde grove dennen en de talrijke heuveltjes in het centrale deel. De stukjes hoogveen zijn uniek voor onze provincie. Een soortgelijk biotoop met heide en grove dennen is elders in Groningen nog aanwezig in de “Wedderbergen”, ten zuiden van Winschoten. Zeer veel Groningers zijn wel eens in Appelbergen geweest. Op de fiets bijvoorbeeld, want op weg naar Drenthe ligt een route door Appelbergen en langs het Noordlaarderbos het meest voor de hand. Al voor de Tweede Wereldoorlog was het een geliefd recreatieterrein. Op drukke zomerse dagen zaten er honderden mensen op de heide. Met de tram, en later met de bus naar Harendermolen was Appelbergen vanuit de stad goed bereikbaar en ook met de “benenwagen” ging het nog wel. Tegenwoordig is het er op zomerse dagen duidelijk rustiger dan vroeger. Het restaurant midden in het bos heeft het desondanks al die tijd volgehouden, maar het restaurant in Harendermolen, laatstelijk “Hoogenberg”, is allang afgebroken. Ook het zwembad in Appelbergen is verdwenen; een onbegroeide zandvlakte van ongeveer 200 meter ten zuidoosten van de spoorbaan is het enige wat ervan overgebleven is.