Het is weer voorjaar. Duizenden vogels komen terug naar Nederland om te baltsen, nesten te bouwen, te broeden en hun jongen te verzorgen. Als dit allemaal achter de rug is, vertrekken ze in het najaar weer naar zuidelijker oorden. In het daarop volgende voorjaar komen ze hopelijk weer. Maar komen ze nu elk jaar op dezelfde dag of in dezelfde week ? Als je je met deze vraag bezig houdt, mag je jezelf een fenoloog noemen.