Veel vogelaars houden lijstjes bij van wat ze (ooit) hebben waargenomen; provincielijsten, huis-/tuinlijsten, jaartotaallijsten e.d. Van den Berg & Bosman hebben een lijst samengesteld van alle vogels die vanaf 1800 in Nederland zijn waargenomen, gevangen of gevonden. De lijst is bijgewerkt tot 1 oktober 1994 en vermeldt maar liefst 436 soorten. De soorten die vastgesteld zijn voldoen natuurlijk aan bepaalde criteria. Er moet bijvoorbeeld enige zekerheid zijn dat de soort niet uit gevangenschap afkomstig is en of de waarneming geen betrekking heeft op een op de soort sterk gelijkende andere soort. De commissie voor dwaalgasten (CDNA) beoordeelt dergelijke waarnemingen en welke (onder)soorten dit betreft is ook in de lijst te vinden.