Op zaterdag 19 november verzamelden we ons om half tien ’s morgens nabij de vloeivelden van het natuurgebied Hijkerveld-Diependal. Tien leden van Avifauna hadden gemeend de kou, mist en voorspelde regen te moeten trotseren. Bij ontstentenis van Fred Bosman voorzagen Wim Woudman en Rob Philippona ons van ornithologisch verantwoord commentaar.