De Kleine Burgemeester Larus glaucoides is een broedvogel van Groenland en overwintert in de noordelijke Atlantische Oceaan. Jaarlijks worden er hooguit enkele exemplaren in ons land gezien, vooral langs de kust. Ook in de provincie Groningen is de Kleine Burgemeester een dwaalgast, met slechts twee aanvaarde waarnemingen. Groot was dan ook de verrassing toen in maart 1995 een Kleine Burgemeester in de stad Groningen opdook. De vogel verbleef geruime tijd in het Oosterpark (53°13’NB; 06°35’OL) en gaf veel vogelaars de kans de soort goed te bestuderen. In dit artikel zal nader op deze Kleine Burgemeester worden ingegaan: na de waarnemingen in 1994 van Krekelzanger en Pallas’ Boszanger alweer een spectaculaire soort voor de stad.