In 1994 hebben wij de begraafplaats Selwerderhof in de stad Groningen op broedvogels onderzocht. Alhoewel het Selwerderhof als een goed vogelgebied bekend staat (in 1994 o.a. Bladkoning) is het voor zover ons bekend nooit eerder volgens SOVON-richtlijnen op broedvogels onderzocht. Alleen in 1986 is een eerdere inventarisatie uitgevoerd, maar aangezien destijds een andere methode is gehanteerd, zijn de gegevens niet goed met elkaar te vergelijken. Vanaf 27 maart tot 27 juni zijn 13 bezoeken aan het gebied gebracht. Negen bezoeken in de vroege ochtend en vier avondbezoeken. De resultaten zijn na afloop van het broedseizoen geïnterpreteerd volgens de SOVON handleiding van 1993.