Het was een prima broedseizoen voor onze Oeverzwaluwen. Na een kleine daling van 3% in 1993 steeg het aantal broedparen in 1994 met 22% (= 315 paar) tot 1.780 bewoonde nesten. Ook landelijk was er sprake van een forse stijging. Het aantal voor 1994 wordt door Herman Leys geschat op 11.650, hiervan werden 10.113 broedparen daadwerkelijk geteld. Voor 1993 waren dit respectieveijk 9.350 en 8.040 paar.