Voor velen van jullie is er niets leuker dan in het veld vogels kijken. Het leukste is natuurlijk als je dan vogels tegenkomt die je niet elke dag ziet. Een groepje Sneeuwgorzen of een jagende Slechtvalk ontlokt toch altijd wel enige enthousiasme. Je hebt ze gezien en je gaat met een tevreden gevoel naar huis en dan is er Nee, geen koffie maar het SOVON BSP-nb project. Het klinkt heel moeilijk, maar dat is het niet. SOVON staat voor Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland en BSP-nb voor Bijzondere Soorten Project – niet Braadvogels. Van een aantal vogelsoorten, waaronder de bovengenoemde Sneeuwgors en Slechtvalk, houdt SOVON bij hoeveel er jaarlijks in Nederland worden gezien. Hierdoor kunnen ze een betrouwbaar waarnemingenbestand opbouwen van zeldzamere nietbroedvogels.