Het idee van Belangrijke Vogelgebieden vindt zijn oorsprong in twee internationale overeenkomsten: de Wetlands-Conventie en de Europese Unie Vogelrichtlijn. Beide overeenkomsten zijn van groot belang voor een adequate bescherming van deze gebieden. De Wetlands-Conventie is een mondiale overeenkomst die ook door Nederland is ondertekend. Een van de verplichtingen van deze Conventie is dat wetlands die aan bepaalde criteria voldoen, aangemeld moeten worden voor de lijst van wetlands van internationale betekenis.