In december 1993 werd de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep – Nederland opgericht onder voorzitterschap van Jaap Taapken. Deze stichting trekt zich het bestaan van de Gierzwaluw in Nederland aan en heeft zich ten doel gesteld “de kennis over de Gierzwaluwen en de gierzwaluwbescherming te bundelen, te vergroten en uit te dragen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt en daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin”, overigens in samenwerking met en met steun van Vogelbescherming Nederland.