Zo staat in het Handboek voor Natuurmonumenten het gebied beschreven waar Avifauna onder leiding van Lucie Jellinek haar nieuwe leden van het afgelopen jaar kennis wilde laten maken met het bestuur en de vogels. Een goede gedachte! Gelukkig was het droog, hoewel tamelijk fris. Dat was niet van invloed op het enthousiasme van de tien nieuwe leden en de zes bestuursleden. Het gebied is voor vogelaars interessant, zelfs op dit tamelijk vroege tijdstip werden er 30 verschillende vogelsoorten gezien. De weidevogels Kievit, Grutto, Scholekster en Tureluur, de Wilde Eend, Smient, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Grote Zaagbek, een Aalscholver met ring NL1 (Nederland 1 primus inter pares?), Nijlgans en Canadese Gans. En verder Zanglijster, Merel, Spreeuw, Tjiftjaf, Roodborst, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Grote Bonte Specht, Buizerd, Houtduif, Kok-, Zilveren Stormmeeuw.