Trektellen is vooral in het najaar een boeiende en vaak ook gezellige bezigheid en daarom wordt er al sedert 1982 door de Vogelwerkgroep Westerwolde De Hop vogeltrek geteld. Vroeger werd in voor- en najaar geteld; vanaf 1992 alleen in het najaar. In het voorjaar besteedt de werkgroep nu meer tijd aan broedvogelinventarisaties. In dit artikel zal iets worden verteld over de resultaten die uit onze najaarstrektellingen naar voren zijn gekomen. Allereerst zal globaal worden ingegaan op de jaarlijkse totalen. Vervolgens zal meer in detail worden ingegaan op de resultaten uit het najaar van 1994.