Het is zaterdagmorgen en de mist is net opgetrokken. Bij het café van Noordpolderzijl staan 25 vogelaars gezellig te “snateren”. ledereen heeft het hoogste woord. Parelduikers in de Eemshaven, een Zeearend in de Lauwersmeer, en er is iemand die een Pestvogel in de tuin had. Een excursie? Nee, er staat een wadvogeltelling op het programma. Een wad voor een telling?