De jacht op de kwelders langs de noordkust is veel vogelaars al jaren een doorn in het oog. De jacht vindt vooral in de herfst plaats, in een tijd dat hier onafzienbare aantallen trekvogels pleisteren. De wadvogeltellingen van Avifauna Groningen maken duidelijk dat de noordkust tegenwoordig het belangrijkste watervogelgebied in Groningen is. De jacht zorgt voor veel onrust onder deze trekvogels, juist in een periode (ruitijd) dat ze veel rust nodig hebben.