Sinds 1993 heeft zich op de Groninger vaste wal weer een kolonie Dwergsterns gevestigd. De vogels zitten op zandstrandjes langs de pier ten noorden van het Zeehavenkanaal in Delfzijl. Het gaat om een kleine kolonie (2 paar in 1993, 3 in 1994). In 1995 hadden zich eerst meer dan 10 paar gevestigd, uiteindelijk zijn er 3 tot broeden gekomen. Er broeden de laatste paar jaar ook grote aantallen Visdieven (1994: 85 paar; 1995: 185) en Noordse Sterns (1994; 9 paar; 1995: 12). In het Nederlandse Waddengebied is de Dwergstern een erg schaarse soort die alleen op Texel en Rottum jaarlijks in redelijke aantallen broedt.