Vorig jaar is de Vogelwet op een aantal punten veranderd, waardoor het nu strafbaar is nesten van beschermde vogels te verstoren. Dit geldt onder andere voor werkzaamheden aan gebouwen waar zich nesten van beschermde soorten op of aan bevinden (bijvoorbeeld Gierzwaluw, Huiszwaluw) en voor werkzaamheden in plantsoenen (kappen van bomen, snoeien van struiken e.d.). Het blijkt dat veel instanties (zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, aannemers) slecht op de hoogte zijn van deze nieuwe bepalingen in de Vogelwet. Diverse malen ben ik benaderd door vogelaars die zich hier zorgen over maakten. Zo heeft de gemeente Slochteren geen rekening gehouden met de verstoring van nesten toen ze begin april een kapvergunning afgaf voor een gebied langs het Schildmeer.