Gedurende de eerste helft van 1996 zal er, bij voldoende belangstelling een cursus vogelherkenning worden georganiseerd door en voor Avifauna. Opzet. De voorlopige opzet is als volgt: elke maand, vanaf februari tot en met juni, is er een theorie-avond, gevolgd door een praktijkbijeenkomst, met andere woorden een excursie. Het gaat dus om vijf avonden – gedacht wordt aan woensdagavonden – en vijf excursies – gedacht wordt aan zondagochtenden.