“Natuur-in-de-stad” heeft steeds meer aandacht gekregen. Er worden mogelijkheden ontdekt en verkend die stadsbewoners en -bestuurders kunnen aangrijpen om, temidden van een steeds verdergaande verstedelijking een groenere omgeving te stimuleren, als een onmisbare bijdrage aan een gezonde samenleving. Voor Groningen valt onder meer te denken aan de vorig jaar verschenen gemeentelijke beleidsnota De levende stad; een aanzet voor een stadsecologisch beleid. Daarom komt het “Platform Groenverenigingen Groningen”, opgericht in 1992 na een aantal jaren van overleg (vooral gericht op de samenwerking met het NMC), nu naar buiten met een hierop gerichte activiteit.