Met tien personen vertrokken we op 24 juni om 14.00 uur vanaf het Overwinningsplein richting het Amsterdamsche Veld. Bij de SBBboerderij nabij Zwartemeer bleek dat er al een aantal mensen aanwezig was. Zij hadden hun kamp opgeslagen op een camping bij Erica. Na voorgesteld te zijn aan excursieleider Martin gingen we om een uur of vier op pad. Het Bargerveen is een vochtig, afgegraven veengebied, het biotoop dus voor vogels die van insekten leven. Het gebied staat bekend om het grote aantal Grauwe Klauwieren. Dit aantal is in een aantal jaren enorm gestegen (ongeveer 120 broedparen). Hier hebben we dan ook volop van kunnen genieten. Verder Roodborsttapuit. Paapje en Boomvalk.