Er hadden zich 14 mensen opgegeven, maar uiteindelijk stonden we met zijn negenen op de pier van Schier. De weersvoorspelling was nogal slecht, maar een echte vogelaar laat zich daar natuurlijk niet door weerhouden. Wat hebben de thuisblijvers zoal gemist? Erg hoog water, veroorzaakt door een combinatie van springvloed en NW-wind. Goed vogelweer, want op Schier is het weer toch altijd anders dan voorspeld. Een lekkere wandeltocht via rustige paadjes over het oostelijk deel van het eiland. Veel vogels die zich goed lieten bekijken. Herminium, een zeldzame orchidee die Wim in 1969 voor het laatst op Schier had gezien. En tenslotte een bezoekje aan het Groene Glop waar zangvogels worden geringd. Uitleg van Holmer Vonk hoe je bij Zanglijsters kunt zien waarom het een jonge vogel is.