Dit was de eerste lezing van het seizoen en ook de eerste die werd gehouden in de nieuwe accommodatie, het Groninger Natuurmuseum aan de Praediniussingel. De eigenlijke gehoorzaal was nog niet klaar en daarom vertoonde “de nestor van het Nederlandse ganzenonderzoek” zijn dia’s in de ontvangsthal. In een inleidend praatje vertelde Philippona iets over de geschiedenis van het ganzenonderzoek in Nederland; het is nu bijna onvoorstelbaar hoe weinig men 40 jaar geleden wist van, bijvoorbeeld, aantallen en verspreidingsgebieden van de diverse soorten Nederlandse ganzen. Philippona ondernam vele wild goose chases naar de uithoeken van Europa, zoals Roemenië en Hongarije, maar ook IJsland en Rusland, om antwoorden te vinden op de vele vragen. Hij publiceerde onder andere Wilde ganzen in Nederland (z.d., 1978?) en de monografie De Kleine Rietgans (1981).