De Houtduif Columba palumbus is een veel voorkomende vogel en kan in de provincie Groningen overal broedend worden aangetroffen. Naar schatting herbergt de provincie 18,000 paren (van den Brink et al. 1992). Omdat hierover weinig is gepubliceerd heb ik van één van die paren de ontwikkeling van het enige jong gevolgd. Metingen van nestjongen geven een exacte leeftijdsmaat, waardoor het legbegin nauwgezet teruggerekend kan worden. Dat valt altijd te prefereren boven een schatting van de leeftijd.