Een nieuw Jaar, een nieuw begin. Zo zou ik het willen noemen. Nog één keer gaan we proberen van “Klein Jantje” een levensvatbare jeugdvogelwerkgroep te maken. Bij de oprichting van de werkgroep waren er veel liefhebbers, totdat er langzamerhand een vast groepje van een man of vier overbleef. Waarom laten de anderen het afweten? Als ik er eind 1996 sowieso mee stop, zal er iemand het vaandel moeten ovememen. Er zal dus meer vanuit de groep moeten komen en niet van één of twee mensen. Dus de onderstaande excursie is een van de laatste door mij voorgestelde excursies. De volgende zullen we op deze excursie moeten afspreken. Dus ieder jeugdlid van Avifauna die een verrekijker kan vasthouden en niet ouder is dan 25 jaar: Kom naar de hieronder aangekondigde excursie.