Binnenkort, waarschijnlijk volgend voorjaar, zal er een publicatie verschijnen over de revisie van de Nederlandse avifauna tussen 1800 en 1980. In verband hiermee is de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA, waarin de Nederlandse Omithologische Unie, NOU, en de Dutch Birding Association, DBA, samenwerken) op zoek naar informatie over een aantal oude gevallen van zeldzame vogels in Groningen en Drente.