In het voorjaar zal weer een groot aantal weidevogels neerstrijken op het boerenland. Ze moeten er nestelen, broeden en hun jongen grootbrengen. Het voorjaar is echter ook de tijd dat er op het land allerlei handelingen plaatsvinden als slepen, mest-injecteren, maaien, ploegen en inzaaien, en dat is ook de tijd dat het vee de weide ingaat. Onder andere deze activiteiten doen nogal wat legsels en jongen verloren gaan.