De meeste waarnemingen zijn niet gedocumenteerd. De BSPnb-soorten kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren (te verkrijgen bij Ben Koks 050-412646). Dwaalgasten kunnen worden ingediend bij de CDNA (informatie en formulieren te verkrijgen via Bert de Bruin of Anne van Dijk).