Iedereen die regelmatig de waamemingenrubriek van De Grauwe Gors leest heeft het allang gemerkt: het gaat niet goed met de Kwartelkoning Crex crex. De waarnemingen van roepende mannetjes worden elk jaar minder. Zal deze Rode-Lijstsoort (Osieck & Hustings 1994) nog in Groningen voorkomen na het jaar 2000?