Van Zwarte Mezen Parus ater is bekend dat ze in sommige jaren massaal hun broedgebieden in noord- en oost-Europa verlaten. De oorzaak wordt onder andere gezocht in een hoge populatiedichtheid en/of voedseltekorten. Ook in Nederland trekken deze Zwarte Mezen dan vaak massaal door (van Gasteren et al. 1992). In de provincie Groningen is hierover weinig bekend.