Een vast onderdeel in iedere Grauwe Gors is de waarnemingenrubriek. Hierin staat te lezen welke interessante vogels er in de provincie zijn gezien. Daarnaast worden in de provincie ook regelmatig ringvondsten gedaan. Vaak blijft deze informatie alleen bij de vinder, terwijl sommige ringvondsten best interessant voor De Grauwe Gors zouden zijn. Het zijn bijvoorbeeld erg oude vogels, of vogels die van erg ver komen of het betreft ringen uit landen waarvan maar heel weinig meldingen bekend zijn. Zo heeft de afgelopen strenge winter voor heel wat vorstslachtoffers gezorgd. Langs de Groninger noordkust zijn bijvoorbeeld Scholeksters met ringen uit Noorwegen, Zweden en Denemarken gevonden. Vandaar mijn idee om van tijd tot tijd de lezers van De Grauwe Gors op de hoogte te houden van bijzondere vondsten en meldingen van geringde vogels uit Groningen. In deze eerste aflevering worden enige meldingen van meeuwen besproken. Allereerst wat informatie over watje moet doen als je vogel met een metalen ring vindt.