De Stichting Natuurschool in Groningen verzorgt sinds 1 mei 1994 de zgn. Dutch Birding Travel Report Service (DBTRS). De Natuurschool ontwerpt en presenteert natuur-educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs. De stichting ziet de DBTRS als een verbreding van haar bestaande activiteiten en, omdat het een non-profit organisatie betreft, komen de opbrengsten van de DBTRS rechtstreeks ten goede aan de activiteiten van de Natuurschool. De DBTRS is te vergelijken met een soort logistiek verdeelcentrum tussen vogelaars wereldwijd. Zij verzamelt reisinformatie en voorziet vogelaars in Nederland en zelfs ver daarbuiten op haar beurt weer van informatie overinteressantevogelgebiedenwereldwijd. Dit gebeurt in de vorm van reisverslagen die geschreven zijn door vogelaars die de gebieden bezocht hebben en hun bevindingen op papier hebben gezet. Omdat vele gebieden regelmatig bezocht worden blijft de informatie up-to-date.