De laatste jaren zijn de Groninger Grauwe Kiekendieven regelmatig in het nieuws geweest. Paginavullende berichten in het Nieuwsblad van het Noorden en artikelen in De Grauwe Gors (1994-4) en Vogels (1994-6) zullen waarschijnlijk aan weinig Avifaunaleden ongemerkt voorbij zijn gegaan. Er was in Groningen echter nog niet eerder een lezing gehouden over de Grauwe Kiekendief en dat was wellicht de oorzaak van de grote opkomst. Zo’n 70 belangstellenden puilden bijna uit het zaaltje in het Natuurmuseum. Hieronder was een behoorlijk aantal leden dat in de afgelopen jaren had meegeholpen met het veldwerk. Voor hen bevatte de lezing vele herkenbare momenten.